نویسنده = خدیجه سفیری
تعداد مقالات: 3
1. تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-70

فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری


2. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-74

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی