نویسنده = گلمراد مرادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-170

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی


3. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 155-174

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی


4. بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 147-170

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی