نویسنده = اسدا... نقدی
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 177-194

اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری