نویسنده = مسعود کیانپور
تعداد مقالات: 12
3. تجربة همسران از فرایند بومی‌سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعة داده‌بنیاد در شهر اصفهان

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-66

10.22108/jas.2018.98651.0

الهه شعبانی افارانی؛ مسعود کیانپور؛ سهیلا صادقی فسایی


6. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق‌مندی نسبت به محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/jas.2016.20488

عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی؛ مجتبی لشگری


9. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 117-138

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته


10. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-84

الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور


12. جامعه شناسی احساسات

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-64

علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور