نویسنده = گلمراد مرادی
تعداد مقالات: 9
5. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 71-96

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی


6. بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-124

حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی


7. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 149-170

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی


9. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 155-174

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی