نویسنده = اصغر مشبکی
تعداد مقالات: 2
2. رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 51-74

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی