نویسنده = عبدالرسول جمشیدیان
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-84

محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده


3. رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 63-82

رضا هویدا؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حجت اله مختاری فر