نویسنده = فاطمه منصوریان
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-70

فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری