نویسنده = ثریا معمار
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 173-194

نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار


3. تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 41-58

جمشید ترابی اقدم؛ ثریا معمار؛ ثریا معمار؛ علی ربانی خوراسگانی


4. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 117-138

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته