کلیدواژه‌ها = سنخ‌‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-116

10.22108/jas.2018.105689.1161

علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده