کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال ایران (مورد مطالعه استان یزد، 1395)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22108/jas.2019.118214.1740

محمد ترکاشوند مراد آبادی؛ حسن فلاح


2. کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایه رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/jas.2020.117540.1712

یعقوب فروتن


4. تحصیلات، فرهنگ سیاسی و مشارکت انتخاباتی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-90

10.22108/jas.2019.114578.1589

ابراهیم صالح ابادی


11. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-66

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف