کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 5
1. کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایه رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/jas.2020.117540.1712

یعقوب فروتن


5. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 81-106

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی