کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-168

10.22108/jas.2017.75232.0

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز


4. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 163-178

10.22108/jas.2018.74645.0

بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری