کلیدواژه‌ها = اقتصادی
تعداد مقالات: 4
2. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 39-56

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه


3. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-84

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا