کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 6
1. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-40

10.22108/jas.2019.117032.1693

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده


3. تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 123-136

سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی


4. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-125

حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی


6. تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 85-102

سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی