کلیدواژه‌ها = عدالت سازمانی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-84

محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده


4. بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 21-40

سیروس احمدی


6. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 167-184

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده