کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 8
3. بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-162

10.22108/jas.2017.21433

نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی


4. سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 19-32

10.22108/jas.2017.21248

امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان


6. بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 17-40

بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز


8. بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-124

حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی