کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 7
1. رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-46

10.22108/jas.2018.108019.1238

سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری


2. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-152

10.22108/jas.2017.21158

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر


3. بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان 92-1391

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 143-156

10.22108/jas.2016.20486

نگین برات دستجردی؛ هدایت الله داورپناه؛ معصومه اسماعیلی


4. تلویزیون و هویت دینی (مطالعه­ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران )

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 33-48

مهرداد کاظمیان؛ معصومه اشتیاقی؛ توحید علیزاده؛ محمد اسماعیل ریاحی


6. بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان با تأکید بر مشارکت اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-18

محمد حسین پناهی؛ حمید دهقانی


7. اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-106

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی