کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 10
1. رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-46

10.22108/jas.2018.108019.1238

سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری


3. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-38

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد


4. تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-20

ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان


5. جنسیت و دینداری

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 1-14

فاطمه مدیری؛ تقی آزاد ارمکی


6. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 165-188

اکبر زارع شاه آبادی؛ رحمت اله ترکان؛ محمود حیدری


7. فراتحلیل مطالعات و تحقیقاتِ جنسیت و سرمایه اجتماعی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-74

خدیجه سفیری؛ ذبیح اله صدفی


9. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 35-56

ناهید الملوک محمودی؛ حمید بهمن پور؛ طاهره باسامی


10. تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 23-36

سیروس احمدی