کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 7
1. بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-166

10.22108/jas.2018.107632.1220

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف


6. ارائه الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی با رویکرد زمینه ­ای (مطالعه موردی: یک شرکت تولیدی)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 121-142

محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ علی صفری


7. نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 171-196

مهدی ابزری؛ محمدرضا دلوی