کلیدواژه‌ها = طبقه اجتماعی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 35-56

ناهید الملوک محمودی؛ حمید بهمن پور؛ طاهره باسامی


3. شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر نگرش نسبت به جریان نوگرایی در شهر اصفهان

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 43-68

وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا؛ رسول ربانی؛ زهرا ذاکری


4. گرایشها و اولویتهای ارزشی دانشجویان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-132

محمود علمی