کلیدواژه‌ها = بازاندیشی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 23-38

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور


4. مطالعه رابطه‌ جهانی‌شدن فرهنگی با فردگرایی و جمع‏گرایی جوانان مورد مطالعه: شهر شیراز

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 43-66

مازیار جعفری؛ لیلا پرنیان؛ لیلا پرنیان؛ بیژن خواجه‌نوری


5. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس