کلیدواژه‌ها = رفتار انتخاباتی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 17-40

بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز


3. بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 169-182

سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی