کلیدواژه‌ها = الگوی زیباشناسانه
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-54

10.22108/jas.2016.20504

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی