موضوعات = فرهنگ
تعداد مقالات: 104
1. بررسی رابطه میزبان دموکراسی و احساسی شادمانی(یک مطالعه مقطعی_ ملی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

10.22108/jas.2020.116229.1655

رضا عظیمی


5. سنخ‌‌شناسی تصویر از مرگ و فرایندهای رویارویی با آن؛ مورد مطالعه: شهروندان گیلانی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-116

10.22108/jas.2018.105689.1161

علی یعقوبی؛ سیده زهرا میرحجازی؛ زینب صوفی زاده


8. بازآفرینی الگوی پیشایندها و پیامدهای سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-166

10.22108/jas.2018.107632.1220

محمد حسن تنهایی؛ علی نصراصفهانی؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی؛ احمد رضا اخوان صراف


9. فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/jas.2018.103957.1107

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی


10. مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی در فضای دانشگاه

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-40

10.22108/jas.2018.98652.0

محمد گنجی؛ محسن نیازی؛ امین حیدریان


11. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-156

10.22108/jas.2018.106045.1177

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده


16. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 139-154

10.22108/jas.2017.75230.0

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی


17. تحلیل جامعه ‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی (مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-216

10.22108/jas.2017.22635

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیلا کبیری


18. رویکردی جامعه‌شناختی به جنبش اجتماعی سیاهان در امریکا ( تحلیل ریشه‌ها، روندها و پیامدها)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 129-146

10.22108/jas.2017.21443

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ امران کیانی؛ علی محمدی