موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
56. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-152

10.22108/jas.2017.21158

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر


58. انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-78

10.22108/jas.2017.21166

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی


59. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-14

10.22108/jas.2016.20989

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی


62. رضایتمندی و مشارکت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-116

10.22108/jas.2016.20498

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ مجید روهنده؛ سید محمد سباطیان؛ احمد جعفری


63. بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-168

10.22108/jas.2016.20505

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری


67. تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 61-80

10.22108/jas.2016.20491

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ لیلا علوی


68. نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-60

10.22108/jas.2016.20490

راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی


70. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق‌مندی نسبت به محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/jas.2016.20488

عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی؛ مجتبی لشگری


72. تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-42

10.22108/jas.2016.20489

نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور


73. تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی)

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-112

10.22108/jas.2016.20483

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضا زاده


74. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-66

10.22108/jas.2016.20480

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی


75. تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-26

10.22108/jas.2016.20478

مریم رحمانی؛ وحید قاسمی؛ علی هاشمیان فر