موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
77. تحلیل تقابل گفتمانی اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-68

محمد میرزایی؛ علی ربانی خوراسگانی


80. تحلیل جامعه‌شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 165-184

سید اسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


81. رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 213-222

حامد سیف پناهی؛ سید محمد موسوی جد؛ خلیل زندی؛ آرمان راستاد


84. نگرش سیاسی – اجتماعی نوگرای دانشجویان و تأثیر خانواده و دانشگاه بر آن

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 39-56

علی هاشمیان فر؛ حمید دهقانی؛ مقصود فراستخواه


85. رابطه عوامل اجتماعی با سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 99-116

طیبه نیک ورز؛ لیلا یزدان پناه


86. مشارکت اجتماعی و نشاط اجتماعی

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 139-160

نازیلا اخشی؛ فاطمه گلابی


87. تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 75-98

مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی


90. بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین)

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 57-74

مهدیه لاریجانی؛ علی اکبر تاج مزینانی


91. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 23-38

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور


93. بررسی تأثیر مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی- مورد مطالعه : شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 181-196

هادی شیرویه زاد؛ علی نصر اصفهانی؛ محمد مهدی توکلی؛ سعید جعفری


94. بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 1-15

آرمین امیر؛ زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی


98. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-38

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد


100. بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 185-204

فرح نادری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضوان همائی