موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
102. بررسی نقش ابعاد توانمندی روان‌شناختی و تعهد سازمانی با کنترل سن، سابقه خدمت و سطح تحصیلات در دبیران

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 185-204

فرح نادری؛ علیرضا حیدریی؛ پرویز عسگری؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ رضوان همائی


105. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ورود بنگاه‌ها به بازرگانی خارجی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 171-184

هادی امیری؛ زهره رضاپور


106. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-16

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری


107. وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اصفهان و برخی از عوامل مرتبط با آن

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 117-138

مسعود کیانپور؛ ثریا معمار؛ سحر خجسته


108. تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 61-79

ندا یوسفی؛ اکبر علیوردی نیا


109. تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 71-88

زهرا پازوکی‌نژاد؛ صادق صالحی


110. بررسی میزان سواد سیاسی و اجتماعی شهروندان بزرگسال شهر اصفهان

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 49-60

فاطمه السادات موسوی ندوشن؛ ستاره موسوی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی


111. مطالعه رابطه اعتماد و وفاق اجتماعی در میان افراد 20 سال و بالاتر شهر گنبد کاووس

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 43-58

صفیه مهدی زاده افروزی؛ غلامرضا خوش فر


112. تحلیل جامعه ‏شناختی گرایش به جابه‏ جایی سکونتی در بافت قدیم خمینی ‏شهر

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 21-42

اکرم بیات؛ فاطمه تقی پور؛ رضا همتی


113. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 171-188

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد


117. تبیین رابطه هویت جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان و مردان جوان شهر تهران

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-70

فاطمه منصوریان؛ خدیجه سفیری


118. تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ تاریخی جنبش مشروطه (1285ش/1906م) و جنبش ملّی (1331ش/1952م)

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-140

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمد‌مسعود سعیدی


119. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 111-120

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی


122. بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-18

سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی؛ اکبر علیوردی نیا


123. بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 139-162

طاهره آقاباباپور دهکردی؛ طاهره آقاباباپور دهکردی؛ علی نصر اصفهانی


124. بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 103-118

ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده