موضوعات = مسائل اجتماعی ایران
تعداد مقالات: 227
128. ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( ANP )

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 155-173

مهین نسترن؛ وحید قاسمی؛ صادق هادیزاده زرگر


129. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 71-96

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی


131. مطالعه کیفی تأثیرات بازارچه های مرزی بر تداوم پدیده قاچاق

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 175-194

امید قادرزاده؛ احمد محمدپور؛ امید قادری


132. تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‏ آمیز در سطح کلان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 89-110

رسول عباسی؛ رضا همتی


133. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-66

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف


135. بررسی تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر میزان سرمایه اجتماعی کارکنان مورد مطالعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان نوشهر

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 165-184

علی نصراصفهانی؛ جواد شعبانی نفت چالی؛ جواد خزایی پول


136. مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 177-190

حسین افراسیابی؛ بهنام جمشیدی سلوکلو؛ حسین قدرتی


137. اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‏ های ایران (86-1379)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 127-142

شکوفه فرهمند؛ سید کمیل طیبی؛ محسن کریمی


138. تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-164

مهرانگیز محمدخانی؛ اسماعیل بلالی؛ اکرم محمدی


139. تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 123-136

سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی


140. رفتارهای مطلوب اجتماعی و ایثارگری در شهروندان اصفهانی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 201-220

آرمیتا نوئین؛ محمدباقر کجباف؛ مهرنوش فرودستان


142. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفت

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 165-188

اکبر زارع شاه آبادی؛ رحمت اله ترکان؛ محمود حیدری


143. بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 125-142

منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری


144. عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-66

منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا


145. بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-124

حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی


146. تأثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی بر اقتدارگرایی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-84

نصراله پورافکاری؛ بهزاد حکیمی نیا؛ آرش حیدری؛ شهروز فروتن کیا


147. بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 189-206

محمد باقر علیزاده اقدم


148. تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 85-102

سیدعلیرضا افشانی؛ عباس عسگری ندوشن؛ محمد حیدری؛ محمد نوریان نجف آبادی


149. مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 123-140

محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ موسی سعادتی؛ مرتضی مبارک بخشایش