جامعه شناسی احساسات

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیدهجامعه شناسی احساسات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یکی از حوزه های جامعه شناسی در آمریکامورد توجه قرار گرفت . در خلال مقطع زمانی مذکور شمار قابل توجهی مقاله و کتاب در این حوزه به چاپ رسید که در آنها بااحساسات به عنوان مقوله ای که قابل بررسی و تحلیل جامعه شناختی است برخورد شد . مقاله حاضر با بررسی چهار نظریه کلاسیکو یک نظریه اخیرتر در مباحث نظری جامعه شناسی احساسات تلاش می کند توصیفی اجمالی از این حوزه ناشناخته ارائه نماید . دراین راستا، نظریه های کنش متقابل شات و نظریه هنجاری هوقشیلد تحت عنوان ساختمندی اجتماعی و نظریه ساختاری کمپر و نظریهتضاد کالینزدر قالب اثباتگرایی معرفی می شوند . در نهایت نیز رهیافت ترکیبی جاناتان ترنر بنام نظریه عمومی جامعه شناختی موردبررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sociology of Emotions

نویسندگان [English]

 • Ali Rabbani Khorasghani 1
 • Masoud Kianpour 2
1 اصفهان دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات وعلوم انسانی- گروه علوم اجتماعی
2 Ph.D student the University of Isfahan
چکیده [English]

AbstractThe sociology of emotions as one of the sub-disciplines of sociology received attention aroundthe late 70s and mid 80s in American sociology. During this period several important contributionstook place to make the roots of the sub-discipline robust. Drawing upon five theoretical discourses,this paper aimed at presenting a general picture of emotions in sociology. Among all, Shott’ssymbolic interactionist theory and Hochschild’s normative theory, which are labeled as socialconstructionist approaches, together with structural-relational theory of Kemper and Collins’sconflict theory, which are categorized as positivist approaches, are discussed. Having reviewedthese four theories, the paper goes on to consider synthetic approach introduced by Turner, which isknown as general sociological theory of emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Emotions
 • Role-taking
 • Role
 • taking
 • Culture
 • Power
 • Status
 • Expectation
 • Experience