بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم ‌اجتماعی

نویسندگان

چکیده

        چکیده   هدف این مقاله بررسی دیدگاه فردگرایی روش شناختی درباره‌ی شیوه‌ی تبیین پدیده‌های اجتماعی است. این دیدگاه پدیده‌های اجتماعی را برحسب کنش‌های افراد، تبیین می‌کند. نهادهای اجتماعی به افراد و تمایلات آنها تقلیل داده می‌شود. گرایش به روان‌شناسی‌گرایی در این دیدگاه مهم است. با این حال، در فردگرایی روش‌شناختی دو تفسیر حداکثری و حداقلی وجود دارد که رویکرد دوم تا حدودی نظر مساعد بسیاری از اندیشمندان اجتماعی را به سوی خود جلب نموده است. یکی از نظریه‌هایی که در چارچوب فردگرایی روش‌شناختی قرار می‌گیرد، نظریه‌ی انتخاب عقلانی است. در این نظریه، جامعه مجموعه‌ای از افراد تلقی می‌شود که براساس کنش عقلانی رفتار می‌کنند. فردگرایی روش‌شناختی همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است؛ از جمله این که آیا تبیین‌ها باید برحسب افراد صورت گیرد یا برحسب افراد به اضافه‌ی روابطی که میان آنها وجود دارد؟ افزون بر آن، این اصطلاح دارای معنای پذیرفته شده یکسانی نیست و فاقد هرگونه موضع‌گیری سیاسی است.       * نویسنده‌ی مسؤول: 09173133705 Email: iman@shirazu.ac.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Methodological Individualism and its Challenges in Social Sciences

نویسندگان [English]

  • Esfandiar Ghafarinasab
  • Mohammadtaghi Iman
چکیده [English]

      The aim of this paper is to investigate the view of methodological individualism towards explanation of social phenomena. This view explains social phenomena in terms of individual actions. Therefore, social institutions are reduced to individuals and their desires. In this view, psychology is so important. However, two interpretations are regarded in the methodological individualism. One is maximized and another is minimized interpretations. Most of social scientists tend to regard minimized interpretation. One of the theories which is regarded in the framework of the methodological individualism is the rational choice theory. According to this theory, society consists of individuals who behave based on rational action. Methodological individualism has always been challenged. For example, whether explanation must be presented based on individuals or individuals and relations among them. Moreover, there is not consensus on the meaning of methodological individualism while this concept is free from any political commitment.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Idividualism
  • Tending to Psychology
  • Reduction
  • Rational Choice