ارزیابی پوشش ثبت فوت در سازمان ثبت احوال ایران (مورد مطالعه استان یزد، 1395)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت شناسی، گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

چکیده

تحقیق حاضر با این فرض که اطلاعات موجود در آرامستان‌ها کامل‌ترین داده در ارتباط با فوت‌های رخ داده است به ارزیابی کیفیت ثبت فوت، از طریق مقایسه اطلاعات موجود در آرامستان‌ها با اطلاعات سازمان ثبت احوال پرداخته است. سه شهرستان در استان یزد با توجه به ارزیابی اولیه داده‌ها انتخاب شده و اطلاعات فوت ثبت شده در سال 1395 برای آنها به لحاظ کمیت (کم‌ثبتی) و کیفیت (بدثبتی) مورد ارزیابی قرار گرفت.
پیگیری اطلاعات متوفیان در سامانه استعلام سازمان ثبت احوال نشان داد که اکثر فوت‌های موجود در آرامستان‌ها در سامانه ثبت احوال ثبت شده است و لذا خطای کم‌ثبتی در سطح اندکی قرار دارد. اما، تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان داد که کیفیت اطلاعات ثبت شده مورد اشکال است. فوت بزرگسالان به طور عمده تحت تاثیر خطای عدم انطباق محل سکونت و محل ثبت متوفی و فوت کودکان متاثر از خطا در ثبت فوت نوزادان زنده به دنیا آمده به عنوان سقط جنین است. در شاخص‌سازی آمارهای مربوط به مرگ‌ومیر باید به ارتباط آنها با جمعیت در معرض پرداخت، لذا لازم است اطلاعات مرگ‌ومیر به دقت بر اساس محل سکونت جمعیت باشند. جابه‌جایی مکانی در کنار قلمداد شدن به عنوان سقط جنین باعث کم‌برآورد شاخص‌های مرگ و میر اطفال شده است.
همکاری بین‌سازمانی سه مجموعه ثبت احوال، بیمارستان‌ها و آرامستان مرکزی شهرستان یزد باعث شده است تا پوشش ثبت فوت به ویژه برای بزرگسالان در حد بسیار بالا باشد. در کنار کمیت ثبت، نیاز است تلاش سازمانی جهت بالا بردن دقت داده‎ها از لحاظ کیفیت ثبت نیز وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of the Death registration coverage in the civil registration organization of Iran (Case study of Yazd province in 2016)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Torkashvand Moradabadi 1
  • Hassan Falah 2
1 Assistant professor of Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 MA in Demography, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Based on the assumption that the information in the cemeteries is the most complete data associated with the death occurred, the present study evaluates the quality of death registration by comparing the information in the cemeteries with the information of the civil registration organization. According to the preliminary assessment of the death data, three counties in Yazd province were selected and evaluate their data in terms of quantity and quality in 2016.
The results indicate that the most of the deaths in the cemeteries are registered in the civil registration system and so the "low registration" error is at a low level. But a more detailed analysis indicate a major error in the quality of the registered data (or "Bad registration"). Adult deaths are mainly affected by the mismatch error of the deceased's place of residence and the place of registration, and the death of children affected by the displacement error in registration of the death of live births as abortions. Mortality indicators are related to the population, it is necessary that mortality data be accurately based on the location of the population. The displacement in place of registration, and registration as abortion, causes underestimation of child mortality indicators.
Inter-organizational cooperation of the Civil Registration Organization, Hospitals and Central Cemetery of Yazd leads to a high completeness in death registration, especially for adults, along with registration quantity, there is a need for organizational effort to improve the accuracy of data in terms of quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death registration error
  • Bad registration
  • low registration
  • Yazd
  • Iran