نویسنده = ربانی، علی
تعداد مقالات: 11
1. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

دوره 31، شماره 2، بهار 1399، صفحه 23-40

10.22108/jas.2019.117032.1693

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده


4. تحلیل تقابل گفتمانی اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-68

محمد میرزایی؛ علی ربانی خوراسگانی


5. بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

دوره 26، شماره 2، بهار 1394، صفحه 17-40

بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز


6. تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 41-58

جمشید ترابی اقدم؛ ثریا معمار؛ ثریا معمار؛ علی ربانی خوراسگانی


8. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-41

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی


9. بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 65-88

علی ربانی خوراسگانی؛ عاطفه محمدزاده یزد


10. رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 169-183

علی ربانی خوراسگانی؛ محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده


11. جامعه شناسی احساسات

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-64

علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور