نویسنده = احمدی، یعقوب
تعداد مقالات: 5
5. سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 169-190

یعقوب احمدی؛ عطاء اسمعیلی