نویسنده = افشار کهن، جواد
تعداد مقالات: 3
3. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 135-158

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور