نویسنده = زارعی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-200

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی