نویسنده = اکبری، نعمت اله
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی زیست پذیری فرهنگی کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: تهران، اصفهان و مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22108/jas.2019.114391.1586

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری