نویسنده = شجاعی زند، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 168-196

10.22108/jas.2016.21247

حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند


2. گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 17-39

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور