نویسنده = افراسیابی، حسین
تعداد مقالات: 6
1. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-152

10.22108/jas.2017.21158

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر


3. مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 23-38

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم پور


4. جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 97-114

حسین قدرتی؛ حسین افراسیابی؛ احمد محمدپور؛ علی یار احمدی


5. مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 177-190

حسین افراسیابی؛ بهنام جمشیدی سلوکلو؛ حسین قدرتی


6. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 65-80

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی