نویسنده = افراسیابی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه خانواده های شهر شیراز در زمینه عوامل و پیامدهای مدارا

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 153-175

جهانگیر جهانگیری؛ حسین افراسیابی


2. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 65-80

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی