نویسنده = سراج زاده، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. دین و سلامت: آزمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 55-77

سید حسین سراج زاده؛ فاطمه جواهری؛ سمیه ولایتی خواجه