نویسنده = بلالی، اسماعیل
تعداد مقالات: 4
1. گونه‌شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-108

10.22108/jas.2019.113421.1508

زهره بخشی نظر؛ علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی


2. عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-132

10.22108/jas.2017.21165

اسماعیل بلالی؛ زهره بختیاری سفر؛ اکرم محمدی؛ حسین محققی


3. تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-164

مهرانگیز محمدخانی؛ اسماعیل بلالی؛ اکرم محمدی


4. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 135-158

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور