نویسنده = قدسی، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

دوره 30، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 91-108

10.22108/jas.2019.113421.1508

زهره بخشی نظر؛ علی محمد قدسی؛ اسماعیل بلالی