نویسنده = کریمی، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 41-66

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف