نویسنده = غفاری، داریوش
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی باتأکیدبر هوش اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعة موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 163-178

10.22108/jas.2018.74645.0

بهزاد حکیمی نیا؛ زنده یاد نصرالله پورافکاری؛ داریوش غفاری