نویسنده = آقابابایی، احسان
تعداد مقالات: 4
3. گفتمان پست مدرن در سینمای ایران (مورد مطالعه فیلم «صندلی خالی»)

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-76

10.22108/jas.2016.20481

احسان آقابابایی؛ علی قنبری برزیان


4. نقش فانتزی در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان)

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-96

رحمان ویسی؛ یاسر رستگار؛ احسان آقابابایی