نویسنده = علیوردی نیا، اکبر
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 43-66

10.22108/jas.2016.20480

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی


4. بررسی میزان اثربخشی مشارکت درمانجویان بر درمان سوء مصرف مواد

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-18

سید احمد میرمحمدتباردیوکلایی؛ اکبر علیوردی نیا


5. تحلیل جامعه‌شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-18

اکبر علیوردی نیا؛ احمد رضایی؛ فریبرز پیرو