نویسنده = قدرتی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 97-114

حسین قدرتی؛ حسین افراسیابی؛ احمد محمدپور؛ علی یار احمدی


2. مطالعه رضایت شغلی در ارتباط با مشارکت و بیگانگی در میان کارکنان شرکت برق منطقه‏ ای فارس

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 177-190

حسین افراسیابی؛ بهنام جمشیدی سلوکلو؛ حسین قدرتی


3. اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 189-215

محمد کریم منصوریان؛ حسین قدرتی