نویسنده = علی نوروزی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-38

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد