نویسنده = کاوه زاده، عادله
تعداد مقالات: 1
1. عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-66

منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا